Tolk

Du har ret til professionel tolkebistand hos speciallæge, når du ikke kan tale/forstå dansk, du har et hørehandicap, eller lægen vurderer, at det er nødvendigt for behandlingen. Klinikken bestiller tolken. Tolkebistand er gratis, hvis du har boet i Danmark mindre end tre år.

Home
Account
Cart
Search