Skip links

Offentlig patient

Specialister i ryg-, led- og bindevævssygdomme

Har du ventetid i det offentlige?

Som borger i Danmark har du ret til hurtig behandling med det udvidede frie sygehusvalg. Du har ret til at blive udredt inden for en måned, og hvis ventetiden på en behandling er mere end 30 dage, kan du vælge behandling på Nordic Specialhospital.

Nordic Reumatologi & Specialklinik har en aftale med Danske Regioner, som betyder, at hvis du skal vente mere end fire uger for at blive undersøgt eller mere end 30 dage på behandling på et offentligt sygehus, kan du blive henvist til os. Hvis sygehuset ændrer den dato, du allerede har fået tilbudt, så har du ret til at vælge en tid på et privathospital, uanset hvor lang tid udsættelsen er.

Vær opmærksom på, at offentlige hospitaler ikke er forpligtet til at oplyse om ventetiderne. Hvis du ønsker at kende ventetiden, må du kontakte hospitalet eller patientvejlederen.

Hvornår kan du blive henvist?

Hvis du er blevet henvist til et offentligt sygehus, kan du blive henvist til Nordic Specialklinik, hvis du skal vente mere end 1 måned på behandling. Se mere om dine rettigheder som patient i mødet med
sundhedsvæsenet her.

Patientkontor

Hvis du ønsker at blive henvist til Nordic Reumatologi & Specialklinik, skal du kontakte patientvejlederen på det sygehus, hvor du står på venteliste. Ønsker du generel information om det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig behandling, kan du kontakte patientvejlederen i din hjemregion:

Region Hovedstaden
Tlf. 38 64 99 00
www.regionh.dk
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

Du kan også benytte os hvis:

  • Der er ventetid i det offentlige. Læs mere her
  • Du er selvbetaler. Læs mere her.