Skip links

Huskeliste

Ved dit besøg hos får du adgang til høj lægefaglig ekspertise. Der er dog behov for at du også selv gør en aktiv indsats for at få det bedste ud af besøget.

Værd at vide

Edit Content
Forsikringspatient

I fald du ønsker at benytte din sundhedsforsikring på Nordic Specialhospital, skal du huske at kontakte dit forsikringsselskab og få en godkendelse, inden du kommer.

Efter den første undersøgelse tager vi os af det administrative, og hvis der er behov for yderligere undersøgelser eller operationer, afregner vi direkte med dit forsikringsselskab

Edit Content
Offentlig patient

Nordic Specialhospital kan tage imod dig som patient, hvis ventetiden på offentlige sygehuse overstiger 4 uger for undersøgelse. Din ventetid kan oplyses ved at kontakte hospitalet eller patientvejlederen på dit sygehus.

Du kan også kontakte patientvejlederne i Region H (Tlf. 38 64 99 00) og Region Sjælland (Tlf. 70 15 50 01) for yderligere information.

Edit Content
Privat patient

Som privat betalende patient er der ingen ventetid på Nordic Specialhospital. Hvis du ønsker hurtig undersøgelse og behandling på Nordic Specialhospital som privat patient, kan du kontakte vores sekretariat på telefonnummer 77 34 00 36 og bestille en tid.

Der kræves ingen henvisning fra læge, fraset i fald du skal foretaget billeddiagnostiske undersøgelser.

Edit Content
Kom til tiden

Af hensyn til andre patienter er det vigtigt, at du kommer til tiden og husker din konsultation, så tiden ikke går fra en anden patient. Kom derfor altid i god tid, så du og andre patienter kan få det fulde udbytte af konsultationen. Forbered dig godt hjemmefra.

Edit Content
Udeblivelse

Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation eller en undersøgelse, beder vi dig kontakte os minimum 24 timer inden mødetidspunktet, så vi kan tilbyde tiden til en anden. Glemmer du at melde afbud er vi nødsaget til at opkræve et udeblivelsesgebyr på 250 kr.

Edit Content
Tolk

Du har ret til professionel tolkebistand hos speciallæge, når du ikke kan tale/forstå dansk, du har et hørehandicap, eller lægen vurderer, at det er nødvendigt for behandlingen. Klinikken bestiller tolken. Tolkebistand er gratis, hvis du har boet i Danmark mindre end tre år.

Edit Content
Speciallægeerklæring

En speciallægeerklæring er en omfattende attest, som beskriver en patients sygdomsbillede. Erklæringerne rekvireres af offentlige og private myndigheder og forsikringsselskaber. Speciallægeerklæringer har en standardtakst fra 10.000 kr.

Edit Content
Kvalitet og akkreditering

Vi bestræber os på at skabe de bedste patientforløb i overensstemmelse med nationale og internationale standarder. Flere gange årligt laver klinikken egne kundetilfredshedsundersøgelser.

Privatlivspolitik

Vi indsamler og behandler en række personoplysninger, i forbindelse med vores undersøgelse og behandling af dig som patient på Reumatologisk og Idrætsmedicinsk Klinik. Det er vi forpligtet til i følge autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen. I klinikkens privatlivspolitik for patienter kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.